Proč sociálně odpovědné investice?

Inspirujeme lidi k tomu, aby investovali své prostředky odpovědně a udržitelně.

Odpovědné investování je v investičním světě směr, který díky svým metodám a kritériím pomáhá směřovat kapitál investorů k firmám, které přijaly výzvu podnikat udržitelným a odpovědným způsobem nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí. Tím pomáhá zajistit stabilitu a dlouhodobý výnos investic. Hlavními hybateli tohoto směru jsou regulace a Pařížská dohoda o ochraně klimatu. Protože státy, politici podnikají určité kroky k uhlíkové neutrální ekonomice. Čili myšlenkou je podporovat firmy, které se chovají odpovědně a snižují tak negativní dopad svého podnikání na společnost a přírodu. Je to podobné jako když si představíme, že v potravinářském průmyslu máme klasické konvenční zemědělství a vedle něj udržitelné zemědělství. Jeden směr řeší prostě kvantitu většinou na úkor kvality a to i bez ohledu jaký to má dopad na společnost a životní prostředí. Ten druhý naopak upřednostňuje kvalitu a dlouhodobý dopad, tak aby výroba byla udržitelná. Když půjdeme více do detailu, tak tento investiční směr cílí na to, že ekologické a sociálně odpovědné řízení firem, dělá společnost udržitelnou a zajišťuje tak dlouhodobou návratnost a zisk investic.

 

Na trhu se můžeme setkat s typy fondů, které jsou označeny ESG, SRI a IMPACT. Takto označené fondy, by měly vybírat do svých portfolií pouze firmy, jejichž podnikání je sociálně a ekologicky odpovědné. Po několika měsíčním zkoumání, za pomocí světové neziskové organizace, jsme došli k závěru, že v těchto označených fondech se ale často objevují firmy, které si na to “jen hrají” a nejsou tak vůbec ekologické a sociálně odpovědné.

Většinová část naší populace investuje nevědomě za účelem co největšího zisku a podporuje tím společnosti, které se z velké části podílí na destrukci naší planety. Jako jsou naftové, průmyslové, farmaceutické, zbrojní společnosti, do kterých se standardně investuje prostřednictvím různých typů fondů, které Vám nabízí banky a poradci. A proč? Protože jde přeci o výnosy, objemy, moc a je nám úplně jedno, co tím v důsledku působíme a koho podporujeme.

ESG

Je to metodika, nebo to můžeme nazvat postup, který zohledňuje podle určitých kritérií, jak firmy přistupují k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a řízení podniku. To  první písmenko z té zkratky „E“ znamená ENVIROMENTÁLNÍ a  vyjadřuje jak firmy pracují s odpadem, energiemi, emisemi, spotřebou vody a dalšími faktory vázané na životní prostředí. Písmenko „S“ znamená  SOCIÁLNÍ - tam si představme to, jak firma pracuje se svými zaměstnanci, jaké jim vytváří podmínky na pracovišti, jak jim pomáhá se vzděláním a také jak se chová firma k zákazníkům Písmeno „G“ znamená GOVERNANCE v překladu do češtiny - SPRÁVNÍ - jde o řízení firmy, tam si můžete  představit, že má podnik transparentní účetnictví, jsou zde prováděny pravidelné audity a kontrolují čistotu daní. 

Stále zde ale nacházíme kontroverzní sektory, jako ropný průmysl, producenti plastu, kontroverzní farmacie atd.

VE ZKRATCE ESG je o tom "JAK environmentální, sociální a správní faktory ovlivňují výkonnost konkrétní investice".  

SRI

Znamená v překladu „SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ“
 
Daleko přísnější filtr, kde oproti ESG neřeší "jak to firma dělá", ale "CO DĚLÁ", vzhledem k hodnotám. Proto SRI vylučuje kontroverzní sektory jako je ropný průmysl, těžba a zpracování uhlí, zbrojní průmysl, tabákový a další. Najdeme zde v malé míře zastoupeny producenty plastu.

Hlavní rozdíl mezi ESG a SRI je: “SRI je typ investování, který má na paměti ekologické a sociální dopady investic, zatímco ESG se zaměřuje na to, jak ekologické, sociální a podnikové faktory ovlivňují výkonnost investice na trhu.” 

IMPACT INVESTING

Říkejme tomu „INVESTOVÁNÍ S POZITIVNÍM DOPADEM“

Je podmnožinou SRI, a je to zatím nejvyšší kritérium, protože stmeluje tyto dvě zkratky dohromady tzn.řeší : CO a JAK firmy dělají. 

Je to investování do podniků/projektů, kde je vydělávání pouze prostředkem. Příspívá hlavně k řešení společenského nebo environmentálního problému. TENTO SMĚR rozšiřuje základní investiční kritéria (výnos, riziko, likvidita) o jedno navíc, a to je DOPAD a DLUHODOBÁ UDRŽITELNOST. 

Závěrem:

"Naší prioritou je finální dopad investice na budoucnost společnosti a životního prostředí, návratnost a její dlouhodobý zisk, tím pádem nejvíce souzníme s označením „IMPACT“ A „SRI“.

 

Pro klienty, kteří si tímto uvědomují, do kterých fondů, trhů či cenných papírů a firem dnes investují a koho tím v důsledku podporují, máme řešení. V ČR je pár desítek možností, kam investovat odpovědně, jak prostřednictvím ETF fondů či jiných druhů investic. Vyhovují filtru firem, které se svým podnikání podílí na revitalizaci, čištění a udržitelnosti naší planety. Snaží se, stejně jako my hledat cestu, jak šetřit planetu a pomáhat tomu, aby zde mohli žít i další generace. Firmy, které podnikají v segmentu alternativních energií, vodohospodářského průmyslu, zpracovávají plasty, čistí vody a mnoho dalšího. Co stojí však za důležitou zmínku je, že do těchto fondů a typů investic přitéká obrovské množství kapitálu a aktuálně mají navrch, oproti těm klasickým, a to jak dlouhodobou udržitelností tak i výkonností. Chceme přispět k tomu, aby lidé investovali své peníze, úspory jiným způsobem, který je v západním světě, např. Německu, již tak rozšířený a lidmi poptávaný.

 

ROPNÉ SPOLEČNOSTI

Od roku 1965 přispělo těchto 20 společností k ekvivalentu
480 miliard tun oxidu uhličitého a “voilà” největší giganti ropného průmyslu na světě:

Zdroj: www.theguardian.com

SPOLEČNOSTI CO PRODUKUJÍ PLASTY

Průzkum plastového odpadu prokázal tyto informace:

72.541 dobrovolníků sbíralo plasty během “Světového dne úklidu” v 51 zemích. Našli přes 475 tis. kusů plastu z čehož 43% mělo jasně viditelný brand a takto to dopadlo.
Plastové velkokorporace (Coca-cola Company, Nestlé, PepsiCo..) neustále jen mlží a slibují, že nahradí plasty papírem nebo bioplasty info podala asijská pobočka Greenpeace a dodala, že tyto společnosti budou i v budoucnu největšími znečišťovateli.

Zdroj: www.zpravy.aktualne.czNEJVĚTŠÍ ZNEČIŠŤOVATELÉ OVZDUŠÍ V ČR

Asi netřeba představovat našeho velikána, elektrárny spol. ČEZ ( Počerady, Prunéřov, Tušimice) vypouští každým rokem do ovzduší nejvíce skleníkových plynů. Situace napříč celou naší republikou se zhoršila, uvedla nezisková organizace Arnika.

Z globálu průmyslové zdroje uvolnily do atmosféry více látek narušujících fungování hormonální soustavy, reprotoxických a rakovinotvorných.
Např. Siemens Mohelnice a Aco Industries Tábor vypustily více styrenu,Unipetrol RPA Litvínov a DEZA Valašské Meziříčí zase zvýšily emise benzenu.

Zdroj: www.pro-energy.cz

DIVÁ PŘÍRODA A CESTA K VYHYNUTÍ

Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund), je mezinárodní neziskovka podporující ochranu divoké přírody. Má více než 5 milionů příznivců po celém světě je největší organizace takového formátu. Ve svém znaku má ohroženou Pandu Velkou. Jejím hlavním cílem je budování takového světa, ve kterém budou lidé žít v harmonii s přírodou. V roce 2014 vydal studii o stavu divé přírody nazvanou Živoucí planeta (Living planet). Kam směřuje náš život na planetě ukazuje tato křivka jednoznačně, cestou k vyhynutí. Prakticky jde o index dlouhodobého sledování více než 10.000 populací s více 3.000 druhy. Na grafu jde vidět, že se rozmanitost přírody snížila v letech 1970-2010 o 52% a tento spád nabírá čím dát vyšších obrátek, týká se to hlavně obratlovců, takže se držte hodně pevně, protože se nacházíme na horské dráze, která míří střemhlav dolů.

Zdroj: World Wildlife Found

Tip na dokumentární seriál: Modrá planeta II

Segmenty investic

Investujeme vaše prostředky tam, kde jsou opravdu potřeba, udržitelně, v rovnováze s naší planetou.

Voda

Voda je životodárná a nezbytně nutná k tomu abychom přežili, člověk je složen z vody cca 70%. Řeky symbolizují tepny a žíly Země, které jí dodávají potřebnou mízu. Pokrývá 2/3 povrchu planety Země, 97% z ní, je ale voda slaná a pro užití nevyužitelná. Odsolování vody je velice drahý a energeticky nákladný proces a přispívá ke klimatickým změnám. Další 2% vody tvoří ledovce, které také nelze využít. Ze zbylého 1% vodních zdrojů lze využít jen 30%.
Proto investice do vody a její úpravy a distribuce je nesmírně perspektivní oblastí. Víme, že bude potřeba investovat prostředky do infrastruktury, v EU se to odhaduje na cca 170 až
230 mld. EUR, v USA cca 212 mld. USD a o rozvojových zemích ani nemluvě. Investovat musí i asijské státy, tam mají vodní potrubí na pokraji své životnosti.

Klimatické změny

Všichni vnímáme obrovské výkyvy počasí, které jsou čím dál tím běžnější, sucha střídají povodně a naopak, hladina světových oceánu se zvedá pomalu, ale jistě.
Ročně si tato daň vyžádá 7 mil. lidských životů. Ekosystémy jsou poničeny v důsledku poškození životního prostředí a změn klimatu. To celé má dopad na rozvoj, zdraví a produkci potravin. Tím pádem se pak určité oblasti stávají neobyvatelnými, neboť se zhoršují humanitární katastrofy a narůstají konflikty. Největší čističkou oxidu uhličitého jsou světové pralesy a kelpové lesy v oceánech, v obou případech jsou to domovy živočichů a rostlin na světě a poskytují obživu milionům lidí. Světové oceány absorbují cca jednu třetinu CO2, který se uvolňuje spalováním fosilních paliv do atmosféry. To má za následek zvyšování kyselosti, protože se ve vodě rozpouští, tím pádem je tam nižší pH a korálové útesy postupně odumírají ( 80% Velkého Barierového útesu v Austrálii již odumřelo podle aktuálních zpráv). Řady mořských živočichů vymírají a bortí se celá křehká symbióza.

Dokument ke shlédnutí: Nepříjemná pravda Dokument ke shlédnutí: Nepříjemné pokračování: Nebát se říct pravdu

Alternativní zdroje energie

Geolog Václav Cílek v rozhovoru pro MF Dnes uvedl: “OPEC, Rusko, Irán a další země zřejmě uměle zvyšují odhady zásob, což dělají také těžařské firmy. Proč? Firmy chtějí, aby jejich akcie měly vyšší cenu a státy zase získávaly silnější mezinárodní postavení.”
Stačí jen pozvednout hlavu vzhůru a začít využívat ten dar, co nám dává světlo a tolik energie, Slunce, nemusíme přitom rabovat a plenit zemi. Nebo stačí využívat sílu větru či vody. Postupný úbytek ropy není žádným tajemstvím a nahrává tak ku prospěchu alternativním zdrojům.
Obnovitelné zdroje energie jsou šetrnější k životnímu prostředí než fosilní paliva, nemohou být vyčerpány, jsou k dispozici kdekoli a přispívají ke zvýšení energetické nezávislosti domácností.

Zdroj: MF Dnes

Životní prostředí

Investice do životního prostředí, celkově shrnuto a podtrženo do všech segmentů výše, pitná voda, zastavování půdy, zvyšování kyselosti moří, ztráta biodiverzity, klimatické změny…V posledních letech vzkvétá trh se zelenými dluhopisy, firmy si tak mohou realizovat své EKO projekty, i za podpory dotací z národních či evropských programů. Vzrůstá podíl energie z obnovitelných zdrojů, vznikají nové startupy na recyklace odpadu, snižujeme emise skleníkových plynů atd., tyto opatření přispívají k udržitelnosti životního prostředí.
Za poslední roky se situace totiž rapidně zhoršila a příroda lidem ukazuje, jak moc jsou závislí na jejich systémech. Ekologická krize je na svém vrcholu a už před 10 lety bylo pozdě.

Dokument ke shlédnutí: Temná stránka lodní dopravy

NAŠE ETICKY ODPOVĚDNÁ PORTFOLIA SRI A IMPACT

Cesta hojnosti vědomých investorů.

Naše investiční portfolia jsou nastavena podle úspěšných investorů a světových investičních strategií, která jsme za léta praxe poznali a mohli si je tak ověřit. Naší prioritou je nejen dlouhodobý zisk a ochrana kapitálu investorů, ale především řešíme, jaký dopad mají investované prostředky na společnost a životní prostředí. Proto vybíráme taková řešení, která mají přesah a přidanou hodnotu oproti standardním možnostem, na které jsme zvyklí v bankách či u klasických finančních poradců. Nevidíme do budoucnosti a proto se nesnažíme spekulovat ani překonávat trhy. Naší přidanou hodnotou je provázet klienty ve finančním světě tak, abychom eliminovali rizika a dlouhodobě přinášeli klientům to, co od svých peněz a majetku chtějí.

Při naší práci využíváme tato tři hlavní portfolia, která jsou pevným základem Investičního plánu každého našeho klienta. Nastavujeme je vždy individuálně tak, aby odpovídala investičnímu plánu a rizikovému profilu daného klienta. Nástroje, které při skladbě portfolií využíváme, jsou nejčastěji Indexové ETF fondy, fyzické nemovitosti, nemovitostní ETF fondy, a jako doplněk pomáháme i s nákupem jednotlivých cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy a další.

S tímto portfoliem přišli jako první v roce 1981 pánové Harry Browne a Terry Coxon. Je postaveno na tom, že ekonomika se nachází v každém okamžiku vždy v jedné ze čtyř fází:

Růst

(růst trhu)

Recese

(pokles trhu)

Inflace

(obecný růst cen zboží a služeb)

Deflace

(obecný pokles cen zboží a služeb)

Cílem tohoto portfolia není časovat trh ani spekulovat nad budoucností. Jeho záměrem je dodržet čtyři rovnocenné třídy aktiv, kdy v každé fázi ekonomického cyklu se bude více dařit jedné z nich.

8,8 %

Průměrné roční zhodnocení Permanentního portfolia IMPACT / SRI

Takové portfolio se bude chovat klidně i v neklidných časech. Jelikož poklesy jedné třídy aktiv, jsou většinou vyvážené růstem jiné třídy aktiv. Jednoduše, pokud například akciový trh prochází recesí, řada investorů přesouvá svůj kapitál do dluhopisů, nemovitostí či zlata. Z naší zkušenosti jsou těmi nejčastějšími důvody strach a panika na trzích. To má následně vliv na růst těchto aktiv a vyrovnání ztrát akciové třídy.

Pokud bychom zainvestovali 25.11.2016 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 15.11.2021, jeho hodnota by byla 1.524.554 Kč.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství. Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás Permanentní etické portfolio? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Nobelovu nadaci a jejího zakladatele Alfreda Nobela zná jistě spousta lidí. Co je více než zajímavé je to, že tento obdivuhodný průmyslník před svou smrtí podepsal závěť, která obsahovala podmínku, že majetek z jeho dědictví musí být investován do ,,bezpečných cenných papírů’', a jejich výnosy budou přerozdělovány ve formě cen těm, kteří se zasloužili o největší prospěch lidstvu. Každoročně čerpá tato nadace více než 14 milionů švédských korun na její chod a udělování Nobelových cen. Velkou zásluhu na tom má také švédská vláda, která v roce 1953 změnila původní strategii nadace, která investovala do státních obligací. Ty s příchodem inflace byly samozřejmě málo výnosné a majetek nadace klesl zhruba na 1/3 původního majetku. Nadace tak začala investovat díky změně strategie do akcií, dluhopisů, nemovitostí a hedgeových fondů. Díky tomu je dnes její majetek na více než trojnásobné hodnotě a stále roste.

12,49 %

Průměrné roční zhodnocení Nobelova portfolia IMPACT / SRI

Pokud bychom zainvestovali 25.11.2016 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 15.11.2021, hodnota naší investice by byla 1.801.623 Kč.

* Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství.Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás Nobelovo etické portfolio? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Toto portfolio je pro klienty, kteří mají dostatečně dlouhý investiční horizont, ideálně 15 let a více. Investor musí počítat s velkou volatilitou neboli kolísáním. Vychýlení může v jednom roce čítat i desítky procent nahoru i dolů. Toto portfolio je inspirováno významnými investory a investičními společnostmi.

Převážná část portfolia je umístěna v hodnotových akciích zelených společností, které jsou zaměřené na alternativní zdroje energií, vodohospodářství, zpracování a čistění odpadu, IT technologie, ESG nemovitosti a životní prostředí.

Jedná se o široce diverzifikované globální portfolio, ve kterém se nachází napříč sektory a kontinenty stovky středních, velkých a gigantický firem. Portfolio je tak dostatečně rozloženo a diverzifikováno.

15,47 %

Průměrné roční zhodnocení Akciového portfolia IMPACT / SRI. Očištěno o poplatek za náš servis + přepočteno v CZK.

Pokud bychom před zainvestovali 25.11.2016 do tohoto portfolia 1.000.000 Kč a drželi investici do 15.11.2021, hodnota naší investice by byla 2.052.682 Kč.

*Uvedené výsledky jsou přepočteny do CZK a jsou tedy upraveny o kurzový pohyb CZK / cizí měna a také je zde započtený náklad investičních nástrojů i servisní poplatek Greenvest za investiční poradenství.Výsledky jsou v nominální hodnotě. Investiční disclaimer.

Zaujalo Vás Akciové etické portfolio? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

Do portfoliích budoucích i současných rentiérů bezpochyby patří nemovitosti a to díky pravidelným příjmům v podobě pronájmu. Díky poptávce a nadále zvyšujícímu se počtu populace, rostou ceny tohoto aktiva, což přináší klientům zajímavý zisk. Proto je také do všech portfolií našich klientů zařazujeme. Nejčastěji v podobě ETF fondů nebo fyzických nemovitostí. Vnímáme, že u českých investorů jsou právě nemovitosti oblíbené aktivum.

 

Pomáháme našim klientům s vyhodnocením a následným řešením první či druhé varianty tak, aby přinášela v jejich portfoliu potřebný užitek. V případech, kdy klient nemá hotovost a chce kupovat do svého portfolia fyzickou nemovitost, pomáháme s vyřízením Hypotečního úvěru a zastupujeme klienty před bankovními institucemi tak, abychom vyjednali to nejoptimálnější řešení a klient svůj čas mohl věnovat něčemu jinému.

Zaujala Vás investice do nemovitostí? Přemýšlíte o tom jestli by bylo vhodné i pro Vás?

Ozvěte se nám a my s Vámi rádi probereme možnosti případné spolupráce.

Kontaktovat

* Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Kontakty

+420 604 888 284

+420 608 716 541

Kaprova 42/14
Staré Město, 110 00 Praha

Zobrazit na mapě

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána a odpovíme na ní do 24 hodin.


Zavřít