16. 5. 2022

“Udržitelnost nejen v životě, ale i v investicích”

Jako zastánci a propagátoři společensky odpovědného investování v ČR, jsme měli to potěšení  účastnit se nedávné investiční konference v Praze, kde vystupoval zástupce největší investiční společnosti světa Blackrock, Matthias Zeinitzer, která spravuje 10 bilionů USD. Dalším hostem, který vystupoval na této akci s názvem “Udržitelnost nejen v životě, ale také v investicích”, byl známý investiční odborník Petr Šimčák, který sdílel velmi zajímavé informace a myšlenky. A my bychom se rádi tímto článkem s Vámi o některé z nich podělili.

 

Matthias vyslovil hned na úvod: “Společensky odpovědné investování není trend, nýbrž jasný směr a dokonce povinností’". Z dotazů mezi investory v Evropě a Americe více než 80 % investorů, jak retailových, tak institučních zohledňuje a preferuje do svých portfolií SRI strategii. Proto Blackrock jasně pro tento směr investování na základě poptávky vytváří podmínky a nástroje. Prokazují to zcela zřetelně i čísla na obrázku níže, které vyjadřují masivní přísun kapitálu investorů do těchto investičních ETF.

 

 

Druhou z věcí, kterou stojí za to zmínit je, že se od roku 2017 podíl udržitelných ETF více jak ztrojnásobil a jasně dominuje z globálního pohledu oproti klasickému konvenčnímu investování. Díky tomu může ovlivnit společnost Blackrock velkou řadu společnosti, aby tomuto podnikání přizpůsobovali své podnikání. Z pohledu zisků stále SRI investice dominují oproti tomu konvenčnímu a tedy vyvrací názory lidí toho, že tento způsob bude mít na výnosy investorů negativní vliv. To si můžeme všimnout na obrázcích níže, kde vidíme nástup SRI ETF od roku 2017 a jejich patřičně lepší výsledky.

 

 

 

Petr Šimčák pokračoval na téma “Udržitelnost v investicích” a sdílel další zajímavost, téma ESG a SRI je dost složité v tom, že běžný retailový investor ho dost obtížně rozpozná. Jelikož pokud chce svým chováním v investicích neškodit společnosti a planetě, je potřeba znát problematiku více dopodrobna. Jak si lze všimnout na obrázku níže, fondy mají rozdílné metriky a neznamená, to, že pokud mají ve svém názvu ESG, takže zaručeně tím nepodporují kontroverzní sektory. Například v ETF označeným ESG ve variantě Univerzal najdeme zástupce tabákového, alkoholového sektoru, ale i často v nich najdeme průmysl fosilních paliv a dalších kontroverzních sektorů. Kdežto v SRI jsou již všechny tyto sektory ze hry vyloučeny.

 

 

Závěrem zmíníme, že čeští investoři jsou zatím ještě dost pozadu při zohledňování SRI ve svých portfoliích oproti investorům ze západních rozvinutých zemí. Ale je už historicky známo, že nám chvíli trvá, než zavedeme tyto zvyky, co naši sousedé již léta před námi využívají. Právě proto jsme  firmou s vizí edukovat a rozvíjet naší společnost k zodpovědnému investování, které jim přinese dlouhodobě výraznější benefity, než to konvenční. 

Co by však každý měl znát než se na tuto cestu je pojem "UHLÍKOVÝ ROZPOČET". Vědci spočítali, že máme přesně 7 let a 3 měsíce na to, abychom snížili výrazně emise CO2, abychom udrželi oteplování naší planety v rozmezí 1,5 až 2 stupně celsia.  A to jiným způsobem, než se chovat odpovědně a měnit způsob chování firem a lidí nepůjde. Proto záleží na každém z nás, jak k této otázce každý za sebe přistoupíme.

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána a odpovíme na ní do 24 hodin.


Zavřít