20. 11. 2020

11 DŮVODŮ PROČ SI “NEKUPOVAT” SOLÁRNÍ PANELY

Nákup solárních panelů rozhodně není pro každého. Jejich pořízení má svá určitá rizika. Mít na střeše solární panely znamená například být terčem závisti známých i sousedů.

Nikdo neví, zda se solární panely vůbec zaplatí, a pokud ano, pak vás určitě zrujnuje jejich odstranění a likvidace. Na fotovoltaiku všichni doplácíme miliardy a je neekologická, protože se "musí zálohovat uhlím".

Hlavně nikdy neříkejte na internetu, že si kupujete fotovoltaickou elektrárnu, jinak to strašně schytáte. Pojďme si nyní shrnout těch 11 nejhloupějších důvodů, proč by si lidé v žádném případě neměli nekupovat solární panely.

1. Solární panely jsou drahé

Solární panely bývaly v minulosti opravdu drahé, nyní už to ale určitě neplatí. Od uvedení prvních sériově vyráběných solárních panelů na trh v roce 1979 jejich cena stále klesá a účinnost naopak roste.

Solární panely patří do stejné kategorie, jako mikroprocesory do osobních počítačů. I ve fotovoltaice pracujeme s křemíkovými polovodiči, jenže výroba křemíkových solárních článků je oproti výrobě procesorů značně jednodušší.

S tím, jak půjde nezadržitelně dál technologický pokrok, solární panely budou postupem času buďto účinnější nebo levnější, eventuelně obojí.

 

2. Solární panely se nikdy nezaplatí

Pokud si solární panely pořizujete, abyste snížili vaší spotřebu elektrické energie, kterou odebíráte ze sítě, pak se návratnost investice do solárních panelů pohybuje pod 10 let.

Na délku doby návratnosti fotovoltaické elektrárny má velký vliv možnost čerpat nějakou dotaci. Pro majitele rodinných domů je stále otevřený program Nová zelená úsporám, který běží od roku 2016 až dosud. Dotace může činit až 50% investice a maximálně 155 tis. Kč, v některých krajích (UL, KV, MS) dokonce až 170 tis. Kč.

Aby se vám investice do fotovoltaiky vyplatila, tak je nezbytné si co nejvíc vlastní vyrobené energie spotřebovat a pokud možno žádnou elektřinu neposílat do sítě. Prodej elektřiny do sítě může být až 10x méně výhodný, než vlastní spotřeba.

 

3. Solární panely jsou prostě hnusné

Někomu se solární panely líbí a nemá problém si je dát na střechu svého domu. Naopak jinému mohou připadat nevzhledné a na dům by si něco takového nikdy nepořídil.

Na každou střechu se solární panely nehodí. Například na historické nebo památkově chráněné budovy jednoduše nepatří. Úředníci památkové péče by solární panely na památkově chráněnou budovu stejně nepovolili. Pokud z nějakého důvodu není možná montáž na střechu rodinného domu, pak se nabízí možnost montáže solární elektrárny na garáž, dílnu nebo stodolu.

Solárních panelů je mnoho typů a každý typ trochu jinak vypadá. Dnešní nabídka solárních panelů nabízí nespočet možností, materiálových a barevných variací, aby si i ten nejnáročnější klient mohl vybrat to pravé.

 

4. Solární panely si kupují jenom ekoteroristi

Solární panely nejsou žádnou raritou a jsou dnes zbožím zcela dostupným pro každého. Na své střechy si fotovoltaické elektrárny nebo systémy na ohřev vody kupují mladé rodiny s dětmi i důchodci, fotovoltaika se umisťuje na novostavby stejně jako na starší stávající budovy.

 

5. Solární panely jsou po dosloužení toxický odpad

Pouze u několika málo typů tenkovrstvých solárních panelů jsou jejich součástí toxické látky, například sloučeniny těžkého kovu kadmia. Tento typ panelů vyráběný v USA a na Filipínách se ale nedává na střechy budov.

Drtivá většina solárních panelů jsou zařízení zcela bez toxických látek nebo těžkých kovů a svým složením se neliší od běžného domácího elektroodpadu typu LCD televize.

Fotovoltaické panely obsahují křemíkové polovodiče, hliníkové rámy, plastový podklad a krycí vysoce propustné sklo. Recyklace křemíkových fotovoltaických panelů je tedy zcela zvládnutá disciplína, dosažitelná míra recyklace materiálů z FV panelů činí úctyhodných 90% až 96%.

6. Likvidace solárních panelů bude stát statisíce

Je velmi rozšířeným mýtem, že likvidace solárních panelů bude drahá. Opak je pravdou. U všech solárních panelů nainstalovaných v ČR už má majitel jejich likvidaci předplacenou v recyklačním fondu. Jde o podobný příspěvek na recyklaci, jako platíte při nákupu libovolného elektrospotřebiče.

V České republice byla výrobcům a dovozcům legislativně nařízena povinnost přispívat do českých recyklačních fondů, české podmínky jsou jedny z celosvětově nejpřísnějších. Recyklací fotovoltaických panelů se budou zbývat stejné firmy, jaké již dnes recyklují jiný elektroodpad. I systém sběru solárních panelů a střídačů je shodný - jednoduše všechen odpad odvezete na sběrný dvůr.

Likvidace většiny solárních elektráren bude zisková záležitost. Každá FVE je připevněna na kovových konstrukcích, které jsou zpravidla z pozinkované oceli a hliníku. Fotovoltaické panely a střídače jsou propojeny měděnými kabely. Každý majitel elektrárny tedy bude na konci její životnosti profitovat z prodeje druhotných surovin.

 

7. Solární panely zatěžují síť a díky nim hrozí blackout

Solární panely jsou decentrálním zdrojem a jimi vyrobená energie je často spotřebována přímo v místě, kde byla vyrobena. Ideálně rovnou ve vašem domě, případné přebytky dodané do sítě spotřebuje váš soused.

Čím vyšší je vlastní spotřeba přímo u zákazníků, o to méně energie je pak potřeba přepravovat přenosovým a distribučním vedením od velkých centralizovaných zdrojů k odběratelům. Decentralizované fotovoltaické elektrárny proto ulevují rozvodné soustavě, protože elektřina necestuje ke spotřebitelům přes půlku republiky.

 

8. Solární panely nejsou ekologické, zálohují se uhlím

Zálohu v přenosové soustavě potřebuje především největší zdroj, který je v daném okamžiku do sítě připojený. V případě výpadku největšího zdroje by mohla rozvodná síť zkolabovat, pokud by za něj neexistovala náhrada.

V České republice proto téměř stále potřebujeme zálohu 1 000 MW v uhlí za bloky jaderné elektrárny Temelín. Nejsou to tedy ani zdaleka solární panely, co musíme zálohovat elektřinou vyrobenou spalováním uhlí.

Výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů je sice nestabilní a kolísá v čase, to je samozřejmě pravda. Nicméně dokážeme výrobu z obnovitelných zdrojů poměrně přesně předpovídat. Na kolísání výroby z fotovoltaických elektráren se umíme dostatečně dlouho dopředu připravit.

Emisní povolenky mají pomoci narovnat trh s energiemi. Emise vypouštěné do ovzduší při výrobě elektřiny z uhlí nejsou zadarmo. Pomocí emisních povolenek je tedy nastaven systém, kdy výrobci energie ze "špinavých" zdrojů pomáhají financovat rozvoj obnovitelných zdrojů, které žádné emise nevypouštějí. A je to tak správně.

 

9. Solární panely nefungují v noci

Ale baterie fungují v noci naprosto spolehlivě! Stále častěji jsou fotovoltaické elektrárny doplňovány o akumulaci energie tak, aby energii vyrobenou během dne bylo možné spotřebovávat i během noci.

Fotovoltaické elektrárny s akumulací energie do baterií nazýváme hybridní elektrárny (hybridní fotovoltaické systémy). Kromě možnosti rozprostřít spotřebu vyrobené elektřiny do celého dne mají akumulátory i záložní funkci. V případě výpadku distribuční sítě váš dům funguje normálně dál, zatímco vaši sousedi si musí svítit svíčkami. Další jednoduchou a lacinou formou akumulace je ohřev teplé vody. I teplou vodu ve vašem domě spotřebováváte, proč si ji tedy neohřát pomocí fotovoltaických panelů?

Solární panely sice nefungují v noci, ale elektřinu z baterií nebo teplou vodu ohřátou solární energií v noci klidně využívat můžete.

 

10. Sousedi mi budou moje solární panely závidět

Pokud nebudou sousedi závidět vám, pak přijde den, kdy si vaši sousedi pořídí svoje vlastní solární panely a vy pak budete závidět jim. Může se také stát, že vaši sousedé vyčerpají svými fotovoltaikami kapacitu distribuční sítě a vám už distributor připojení vaší elektrárny do sítě nepovolí. Není proto na co čekat!

 

11. Na solární panely platíme miliardy

Štědře dotované výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických panelů jsou nenávratně pryč. Nyní jedinou dostupnou podporou je dotační program Nová zelená úsporám, který je financovaný z prodeje emisních povolenek. Podpora se vztahuje pouze na instalace na střechách rodinných domů.

Existuje nějaká cesta, jak se můžete vyhnout placení poplatků solárním baronům? Jistě, staňte se také solárním baronem a pořiďte si vlastní solární panely na střechu rodinného domu. Vlastní vyrobená energie a úspory nejsou a nikdy nebudou zatíženy žádnými poplatky nebo daněmi.

ZDROJ: www.solarniexperti.cz

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána a odpovíme na ní do 24 hodin.


Zavřít