11. 1. 2022

KOMENTÁŘ K VÝVOJI NA TRZÍCH ZA ROK 2021

Výnos přes 20 % za rok jsme zažili naposledy v roce 2014.

Tento rok dosáhl akciový trh výrazného růstu.

20% výnos v CZK jsme překročili naposledy v roce 2014.

Rozhodně nesmíme automaticky počítat s tím, že nás podobný výnos čeká i v roce příštím.

V dobách poklesu na trzích s námi cloumá emoce strachu.

V dobách růstu je to zase emoce chamtivosti.

Investice bez emocí, ani život bez emoci, nemůže fungovat.

Je důležité znát své emoce, které v danou situaci převažují.

Na konci roku 2021 můžeme mít pocit, že je škoda, že jsme neinvestovali více, protože nám trhy výrazně vyrostly.

Bylo by však chybou nyní investovat více jenom kvůli růstu trhu.

V příštím roce může dojít k poklesu trhů.

Vždy investujme podle svých cílů a plánů

výnos akcií 21
·Výnos akcií odpovědných firem ve vyspělém světě za rok 2021 (+ 26,2 % v CZK) zelená křivka
·Výnos akcií největších firem ve vyspělém světě za rok 2021 (+ 24,1% v CZK) modrá křivka
 

 

Americké akcie jsou drahé již více než rok. Je nevhodná doba pro jednorázové investování?

Co to pro nás znamená? Máme přestat investovat?

Rozhodně neměňme své investiční rozhodnutí.

Investujme, když máme peníze.

Jak vidíme, je možné, aby akcie byly drahé více než 12 měsíců a přesto může trh výrazně růst.

Na grafu vpravo vidíme srovnání vývoje akciového trhu a vývoje ocenění akcií s ohledem na jejich férovou cenu.

Z toho srovnání nám vyplývají 2 doporučení.

V případě, že je aktuální cena akcií v levném zeleném pásmu vyplatí se investovat a nakupujeme levně.

Oproti tomu rozhodně nemůžeme říci, že se nevyplatí investovat, když jsou akcie v drahém červeném pásmu.

I v případě investice, kdy akcie nejsou levné, můžeme zažít zajímavý růst.

drahe akcie

Zdroj: www.morningstar.com/market-fair-value

Zdroj: www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data

 

Jsou na akciovém trhu pravidlem silné a ztracené dekády?

Poslední ztracenou dekádou, o které se mluvilo často bylo období od technologické bubliny v roce 2001 do roku 2012.

Kdo zainvestoval jednorázově na konci roku 2001 musel čekat více než 10 let, aby se jeho investice nominálně vrátila na původní hodnotu.

Něco podobného nalezneme v 30. a 70. letech minulého století.

Oproti tomu silnou dekádu zažíváme nyní.

Předtím akciový trh výrazně rostl v 90. letech a v období po válce.

Je otázkou jak dlouho bude ještě trvat toto silné období na akciovém trhu.

Nikdy dopředu nevíme, kdy toto období skončí.

Obecně však platí, že pokud diverzifikujeme a investujeme i do jiných tříd aktiv a máme k dispozici polštář pro investování při poklesech.

Jsme schopni dosáhnout kladného výnosu i v dobých ztracených dekád.

Jen je důležité mít dlouhodobou strategii, cíl a plán.

dekády

Zdroj: www.macrotrends.net

"Ať zažíváme na akciovém trhu ztracenou či silnou dekádu. Vždy je zepotřebí mít dlouhodobou strategii, cíl a plán."

Společensky odpovědné investice i v roce 2021 zvítězily nad běžnými.

První polovina tohoto roku nepřála odpovědným investicím.

Index odpovědných firem ve vyspělém světě MSCI World SRI zaostával za vývojem indexu největších firem.

V druhé polovině roku se však karta obrátila.

Investice do udržitelných firem opět přinesla investorům nadvýnos. Je tomu tak již 3 roky za sebou.

Hodnota investice do odpovědných investic se za pouhé 3 roky téměř zdvojnásobila.

Důležité je však si uvědomit, že zde není žádná garance, že tomu tam bude i nadále.

Je to především vyvrácení mýtu, že pokud chceme investovat prostředky do odpovědných firem, neznamená to, že se připravujeme o část výnosu.

S tím, že navíc víme, že naše hodnota majetku roste, tak jak se daří růst firmám, které berou vážně dlouhodobý růst s udržitelným a férovým přístupem k přírodě, společnosti a řízení firmy.

vynosy

·Výnos akcií odpovědných firem ve vyspělém světě za 3 roky (+ 92,6 % v CZK) zelená křívka
·Výnos akcií největších firem ve vyspělém světě za 3 roky (+ 78,8 v CZK) modrá křivka
 
Zdroj: www.morningstar.co.uk
 

"Investováním do odpovědných firem se nepřipravujeme o výnos. Za poslední 3 roky tyto investice přinesly investorům dokonce výnos navíc."

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána a odpovíme na ní do 24 hodin.


Zavřít