26. 3. 2021

"PURA VIDA" AKTUALITY ZE SVĚTA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ

V západním světě a vyspělých zemích, již velká řada investorů přesedlala na takzvané eticky odpovědné investování. Potvrzují to i rekordní čísla, které máme k dispozici. Jen za loňský rok přiteklo to tohoto trhu v období od dubna do června 71 miliard dolarů a hodnota jejich aktiv tak překročila hodnotu jednoho bilionu dolarů.

Z tamních průzkumů, byly mezi dotazovanými investory na prvním místě hlavně důvody morální a požadavek dlouhodobé udržitelnosti jejich kapitálu. Důvodem, tak není v první řadě zisk, ale to jestli investovaný kapitál přináší skutečnou hodnotu společnosti a jestli ho budou moci v budoucnu vůbec čerpat. Investoři vnímají, že dlouhodobě nebude udržitelné, aby lidstvo dále fungovalo v takových poměrech z ropy, fosilních paliv a konvenčního zemědělství. Obávají se totiž budoucnosti těchto společností, proto odklání část nebo většinu kapitálového majetku jiným směrem. Čím dál více si tak investoři rozmýšlí, komu a kam svůj kapitál nakonec poskytnou. Jestli vůbec souzní s hodnotami či strategiemi investic, do kterých investují své prostředky. Z tohoto typu investování se nestává pouze trend a do segmentu se pouští více a více správců aktiv, fondů a zavedených finančních jmen z Wall Street nebo z Londýnské City.

Pojďme se podívat trochu detailněji, jak to vůbec celé funguje. Lidé se záměrem zajistit si budoucí potřeby, zhodnotit majetek, či připravit se na penzi, svou přebytečnou hotovost investují prostřednictvím různých fondů či tipů investic. Následně správci těchto aktiv např. investiční fondy, tyto prostředky investují do firem, které je často vymění fondu za cenný papír např. v podobě akcie, dluhopisu a jiných. Firma následně tento příchozí kapitál využije na provozní náklady, výrobu, rozvoj, či investice do dalšího růstu, použije ho jednoduše do svého podnikání. A díky poptávce z druhé strany a realizovaným tržbám se, tak generuje další hotovost a zisk. Kterou firma vyplácí investorům v podobě dividend nebo je promítne do ceny akcií. Ceny těchto akcií, ale rostou také díky poptávce investorů a přílivu jejich kapitálu na burzu. Investoři vnímají, že hodnotně smysluplnější je dělat tzv. ,, čistý ‘' zisk, který má přidanou hodnotu pro všechny. Aby se, planeta vrátila zpět do rovnováhy a mohli tu žít i další generace, bude zapotřebí změnit v tomto směru lidské myšlení a změnit tak poptávku po jiných službách a zboží. Sledujeme, jak čím dál více firem k tomuto tématu přistupuje zodpovědně a investuje peníze do inovací v podobě odběru elektřiny pro svou výrobu a provoz z alternativních zdrojů, hospodárně nakládají s vodou, třídí a šetrně nakládají s odpadem, používají a vyvíjí materiály, které jsou pro lidi a přírodu nezávadné. Tyto firmy budou logicky mít v budoucnu velmi navrch, jelikož OSN s vládami zemí učinila dohodu, kde do roku 2030 je závazek snížit uhlíkovou stopu na 50 % a do konce století být nejlépe CO2 neutrální. To bude stát jistě ohromné investice a firmy, které zaspí budou ve značné nevýhodě.

Pro ukázku, v obrázku výše můžeme srovnat jednu takovou investici. Tmavě modrá křivka vyznačuje historický vývoj nejznámějšího z ETF fondu MSCI WORLD, který investuje do celosvětového indexu akciových společností. Mezi, kterými najdeme giganty jako Coca Cola, ropná společnost Exxon Mobil, AMAZON, FACEBOOK či farmaceutickou společnost PFIZER. Sami si ale položme otázku, co tyto společnosti v důsledku světu přináší? Vedle toho zelenou křivku vyznačuje vysoce hodnocený eticky odpovědný ETF fond Global Water, který takto ohodnotila i jedna světová ratingová agentura. Nalezneme zde firmy, které jsou spojeny s vodou, ať to zpracováním a čištěním odpadů, budováním vodní infrastruktury nebo vývojem nových technologií v oblasti vodohospodářství. Tyto společnosti jsou podstatné pro každodenní fungování miliony domácností. Poslední desetiletí tak ukázalo, že sázka na odpovědné investování se vyplácí, jak v podobě dobrého pocitu, tak i v podobě zisku, který byl dokonce zajímavější, než u jeho velkého konkurenta. Koneckonců lidstvo prochází neustále evolučním vývojem a dojít zpět do rovnováhy a poučit se z chyb, které jsme tu natropili, je to, oč tu běží. Investiční disclaimer.

Lidé začínají konečně vidět a chápat, jak velké korporace ovládají svět a jak moc se podílejí na klimatických změnách a znečištění naší planety. Výroba za výrobou. Spotřeba, která nebere konce a marketing, který manipuluje s lidmi. Velcí giganti znají způsob, jak na nás působit prostřednictvím sociálních sítích a mediích. Stokrát omílaná lež se nakonec stane pravdou. Tento systém, jehož nejcennější hodnotou je moc a peníze, nás naučil být konzumními, chodit do prací, do kterých vlastně ani chodit nechceme, ale musíme, protože jsme uvěřili této hře, že jejich výrobky a služby potřebujeme. Samozřejmě spousta lidí, projektů a firem přineslo a přináší dost pozitivního. A právě na ty se snažíme svou pozorností v Greenvest zaměřit. Přejeme si, aby se postupně ve větším začal svět, díky probuzení lidí, měnit do rovnováhy. Proto je na každém z nás, jak se rozhodneme a jakou cestu si zvolíme.

ZDROJ: https://www.morningstar.co.uk/uk/

"Článek napsal Erik Taidhar Arkenberg"

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána a odpovíme na ní do 24 hodin.


Zavřít